Producent taśm samoprzylepnych

FoodSafe

Utylizacja azbestu

Jako dostawca specjalizujący się w sprzęcie i urządzeniach do eliminacji azbestu, powinniście Państwo znać się na prawidłowych materiałach do kontrolowanego usuwania azbestu z różnych obiektów i budynków. Znajdują tu zastosowanie taśmy, począwszy od budowy szczelnych pojemników, aż do likwidacji odpadów azbestowych w hermetycznie zamkniętych opakowaniach. Taśma uniemożliwia przedostawanie się azbestu na zewnątrz przez dziury i szczeliny.

Sprawna i natychmiastowa dostawa taśm stosowanych przy usuwaniu azbestu

Państwa klienci mogą nagle otrzymać zlecenie na pilne usunięcie azbestu z niebezpiecznych miejsc. Potrzebują dużych ilości taśm osłonowych. Więcej niż macie na składzie. Nie chcecie ich zawieść. Potrzebujecie partnera, który może je Wam dostarczyć natychmiast. Dla nas, producenta taśm Duct, nie jest to żaden kłopot. Możecie na nas liczyć tak, jak Państwa klienci mogą liczyć na Was.

Niezwykle mocna przylepność do betonu i kamienia w niskich temperaturach

Taśma i zimno to niedobrana para. Wyjątkiem są nasze taśmy Duct do stosowania w każdych warunkach atmosferycznych. Dzięki swojej unikalnej i doskonałej przylepności świetnie przylegają do podłoży w niskich i ekstremalnie niskich temperaturach. Gdy głównym przedmiotem Państwa działalności jest wynajem i sprzedaż sprzętu, taśmy są jedynie produktem towarzyszącym usłudze. Nie chcielibyście mieć żadnych problemów z taśmą. Nasze taśmy Duct gwarantują przebieg pracy bez zakłóceń.

Nasze taśmy stosowane przy usuwaniu azbestu są idealne w przypadkach:

  • Tworzenia stref zanieczyszczonych (zamkniętych przestrzeni, gdzie pył azbestowy nie przedostaje się do otoczenia);
  • Stosowania oznakowań (taśmy Duct z symbolem azbestu);
  • Mocowania folii ochronnej;
  • Owijania na przykład belek, przewodów i otworów drzwiowych;
  • Hermetycznego zamykania worków wypełnionych odpadami azbestowymi;
  • Pakowania materiałów azbestowych, by pył nie dostawał się do otoczenia.