Producent taśm samoprzylepnych

FoodSafe

Zrównoważony rozwój

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) określiła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDG); celów, które w latach 2015-2030 mają położyć kres ubóstwu, nierównościom społecznym i zmianie klimatu. Jako międzynarodowy producent taśm wspieramy takie ogólnoświatowe zmiany w kierunku lepszych warunków życia.

Rosnąca świadomość oraz zapotrzebowanie naszych klientów na zrównoważony skład i produkcję samoprzylepnych taśm zachęcają nas do jeszcze bardziej świadomych działań. Podczas każdej innowacji, inwestycji i w trakcie rozwoju produktów krytycznie analizujemy aspekt trwałości i wpływ na środowisko. Angażujemy się w osiągnięcie czterech celów OZN, do których najbardziej możemy się przyczynić naszymi działaniami i produktami.

 

SDG 6: Dostęp do czystej wody i zapewnienie warunków sanitarnych

Aby w zrównoważony sposób zarządzać zużyciem wody, w 2016 roku różne systemy wody chłodzącej zostały zamienione na instalacje zamknięte. Dzięki temu, że woda jest ciągle ponownie wykorzystywana, jej zużycie zmniejszyło się o 75%.

 

 

SDG 7: Dostęp do zrównoważonej energii po przystępnej cenie

W 2014 roku przystąpiono do wymiany światła jarzeniowego na trwałe, wysokiej jakości oświetlenie LED z systemem zarządzania światłem. Stanowi to oszczędność w zużyciu energii o 60%. Umieszczenie nowej instalacji grzewczej dało efektywność kotła rzędu 95% oraz zmniejszenie zużycia gazu o 15%. Dalsze obniżenie zużycia i utraty energii zapewniają instalacje pomp cieplnych, system ogrzewania wykorzystujący ciepło odzyskane oraz wysokie wartości izolacyjne.

 

SDG 12: Zrównoważona konsumpcja i produkcja

W 2016 roku uruchomiono nową instalację do powłok i wytłaczania do przygotowywania i nakładania kleju na materiał nośnikowy, działającą na zasadzie zero waste. Instalacja jest wykonana z wykorzystaniem inteligentnego systemu zwrotu, który odrzuca nadmiar kleju do ponownego użycia. Dzięki temu odpady surowców zostały zmniejszone do 0%.

 

 

SDG 13: Działania w celu zwalczania zmian klimatu

Przy nakładaniu kleju stosujemy technologię kleju topliwego. Ta metoda produkcji prowadzi do skuteczniejszego zużycia surowców i energii. Szkodliwe substancje używane podczas produkcji powłoki zapobiegającej przywieraniu (release) zostają odparowane, odzyskane i przechowane. Proces odzysku prowadzi do ponownego wykorzystania 97% z owych substancji oraz do minimalnej emisji CO2. W ten sposób nasze metody produkcji przyczyniają się do bardziej zrównoważonego śladu węglowego i do gospodarki obiegowej w celu zwalczania (wpływu) zmian klimatycznych.