Producent taśm samoprzylepnych

FoodSafe

Jakość

W Supertape wierzymy, że jakość jest podstawową cechą produktu, a nie właściwością która ma go wyróżniać, dlatego możecie Państwo zawsze ufać, że nasze taśmy mają stałą, wysoką jakość i doskonałą efektywność przylegania. Nasza polityka jakości koncentruje się również na innowacyjnym rozwijaniu produktów, elastycznej, wydajnej i bezpiecznej dla żywności produkcji taśm oraz realizowaniu dostaw na czas. Wytyczne normy ISO 22000 dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności są ważnymi wyznacznikami  w tym zakresie. Oprócz kontrolowania procesów, skupiamy się na świadomości i kontroli jakości na co dzień.

Produkcja taśm w warunkach bezpiecznych dla żywności

Nasze taśmy FOODSAFE, przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym, produkowane są w warunkach spełniających normy ISO-22000/HACCP, zgodnie z dyrektywą 1935/2004/WE. Działania takie jak rygorystyczna kontrola higieny, kontrola pracowników przy wejściu, ochrona przed szkodnikami, a także kontrola czystości i zarządzanie procesem produkcyjnym, eliminują jakiekolwiek ryzyko zanieczyszczenia taśm przez rozbite szkło, substancje chemiczne itp. podczas procesu produkcyjnego. Dzięki temu, nasze taśmy FOODSAFE, nadają się do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością oraz spełniają wszelkie obowiązujące wymogi jeśli chodzi o przydatność do kontaktu z żywnością, zarówno te dotyczące produktu, jak i procesu produkcyjnego.

Koncentracja na świadomości jakości pracowników

Pracownicy obsługujący maszyny i procesy produkcyjne doskonale rozumieją różnicę pomiędzy dobrą, a prawie dobrą jakością. Uświadamiamy im konsekwencje ich działań i kładziemy nacisk na dobrą współpracę. Pracujemy nad coraz bardziej efektywnymi procesami i lepszą jakością w skali całej firmy, poprzez przekazywanie wiedzy, praktykę i podczas szkoleń.

Codzienna kontrola jakości

Nasze taśmy produkujemy zgodnie z normami technicznymi i testujemy je w oparciu o metodykę badań AFERA. W zależności od typu i zastosowania taśmy wykonujemy dodatkowe testy, aby zagwarantować, że dana taśma spełnia specyficzne wymagania przemysłowe klienta. Nasze działy jakościowy i produkcyjny sprawdzają jakość taśm biorąc po uwagę następujące standardy i specyficzne własności (nie jest to pełna lista):

• Siła przylegania na powierzchni stalowej

• Siła przylegania do kamienia

• Siła przylegania do folii

• Rozciąganie

• Szybkość dostawy  

• Wytrzymałość na rozciąganie