Producent taśm samoprzylepnych

FoodSafe

Reklamacje

Mimo, że naszym celem jest prawidłowe działanie, nie zawsze uda się sprostać Państwa oczekiwaniom. Wyrazy niezadowolenia traktujemy jako zażalenie, ale również wyzwanie, aby uważniej wsłuchiwać się w Państwa preferencje i oczekiwania. Doceniamy fakt, że poświęcacie Państwo czas na złożenie reklamacji, telefonicznie lub za pomocą formularza reklamacyjnego umieszczonego na tej stronie. Państwa reklamacje będą zawsze rozpatrywane szybko, prawidłowo i dokładnie.>

Postępowanie w przypadku reklamacji

Możecie Państwo poinformować nas o nieprawidłowościach w jeden z następujących sposobów:

  • Online, za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się na niniejszej stronie;
  • Poprzez kontakt telefoniczny.

Zaznaczamy, że reklamacja może być złożona w ciągu jednego roku od daty produkcji.

Informacje dołączane do reklamacji:

W celu rozpatrzenia reklamacji szybko i prawidłowo, należy podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko oraz nazwę firmy;
  • Numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
  • Opis reklamacji;
  • Data ujawnienia się powodu reklamacji;
  • Należy posiadać kopie dokumentów, które są istotne do rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli reklamacja dotyczy produktu, niezbędne są następujące informacje dodatkowe:

  • Numer partii (patrz etykieta na opakowaniu);
  • 2 rolki lub fotografie z widoczną wadą;
  • Ilość rolek, których może dotyczyć reklamacja.

Rozpatrywanie reklamacji

Po otrzymaniu reklamacji jest ona rejestrowana. W ciągu 5 dni roboczych otrzymujecie Państwo pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia. W informacji podany jest numer reklamacji. We wszelkiej korespondencji prosimy zawsze podawać ten numer.

W ciągu 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia, otrzymacie Państwo pełną odpowiedź na reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, postępujemy zgodnie z treścią rozdziału "Postępowanie w przypadku uznanej reklamacji". Jeżeli reklamacja nie jest uznana, otrzymujecie Państwo pismo z odpowiednim uzasadnieniem.

Postępowanie w przypadku uznanej reklamacji

Reklamowane artykuły zostaną odebrane od Państwa w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty pisma, w którym poinformowaliśmy, że reklamacja została uznana. Po sprawdzeniu zwrotu przez nasz magazyn, otrzymacie Państwo uznaniową fakturę korygującą. W niektórych przypadkach, odbiór nie jest możliwy, wówczas w ciągu 5 dni roboczych zostanie wystawiona sama faktura korygująca.

W przypadku braku zgody z naszą decyzją

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z naszą decyzją lub sposobem rozpatrzenia reklamacji, prosimy o przesłanie zastrzeżeń w formie pisemnej, z podaniem numeru reklamacji, na adres:

Supertape bv
Attn. Complaint Processing Department
PO Box 14
4870 AA Etten-Leur