Producent taśm samoprzylepnych

FoodSafe

Reklamacje

Mimo że naszym celem jest prawidłowe działanie, nie zawsze uda się sprostać Państwa oczekiwaniom. Doceniamy fakt, że poświęcają Państwo czas na złożenie (anonimowo) reklamacji. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć Państwa życzenia i oczekiwania, dzięki czemu będziemy mogli odpowiednio dostosować nasze działania i wyniki. Poniżej została opisana procedura postępowania w przypadku reklamacji. 

Złożenie reklamacji (anonimowo)

Jeżeli są Państwo z czegoś niezadowoleni, proszę nas o tym poinformować za pomocą:

 • formularza reklamacyjnego
 • anonimowego formularza reklamacyjnego (wyłącznie w przypadku reklamacji o charakterze etycznym)
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer +31 (0)76 - 50 2 66 66

Reklamacja może być złożona w ciągu jednego roku od daty produkcji.

Informacje dołączane do reklamacji

W celu szybkiego i prawidłowego rozpatrzenia reklamacji należy podać następujące informacje: 

 • imię i nazwisko oraz nazwę firmy (nieobowiązkowo w przypadku reklamacji o charakterze etycznym)
 • numer telefonu i adres poczty elektronicznej (nieobowiązkowo w przypadku reklamacji o charakterze etycznym)
 • opis reklamacji
 • data ujawnienia się powodu reklamacji
 • kopie dokumentów, które są istotne do rozpatrzenia reklamacji

Jeżeli reklamacja dotyczy produktu, niezbędne są następujące informacje dodatkowe.

 • numer partii (patrz etykieta na opakowaniu)
 • 2 rolki lub fotografie z widoczną wadą
 • liczba rolek, których dotyczy reklamacja

Rozpatrywanie reklamacji

Po otrzymaniu reklamacji jest ona rejestrowana. W ciągu 5 dni roboczych otrzymują Państwo pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia reklamacji. W informacji podany jest numer reklamacji. We wszelkiej korespondencji prosimy zawsze podawać ten numer. W ciągu 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia, otrzymają Państwo pełną odpowiedź na reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, postępujemy zgodnie z treścią rozdziału „Postępowanie w przypadku uznanej reklamacji". Jeżeli reklamacja nie jest uznana, otrzymają Państwo pismo z odpowiednim uzasadnieniem.

W przypadku rozpatrywania anonimowej reklamacji obowiązuje następująca zasada. Mimo że nie możemy udzielać informacji na temat statusu reklamacji, zapewniamy, że zostanie ona omówiona i rozpatrzona przez nasz zespół ds. zdrowia i bezpieczeństwa.

Postępowanie w przypadku uznanej reklamacji

Reklamowane artykuły zostaną odebrane od Państwa w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty pisma, w którym poinformowaliśmy, że reklamacja została uznana. Po sprawdzeniu zwrotu przez nasz magazyn, otrzymacie Państwo uznaniową fakturę korygującą. W niektórych przypadkach, odbiór nie jest możliwy, wówczas w ciągu 5 dni roboczych zostanie wystawiona sama faktura korygująca.

W przypadku braku zgody z naszą decyzją

Reklamowane artykuły zostaną odebrane od Państwa w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty pisma, w którym poinformowaliśmy, że reklamacja została uznana. Po sprawdzeniu zwrotu przez nasz magazyn otrzymają Państwo uznaniową fakturę korygującą. W niektórych przypadkach odbiór nie jest możliwy, wówczas w ciągu 5 dni roboczych zostanie wystawiona sama faktura korygująca.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z naszą decyzją lub sposobem rozpatrzenia reklamacji, prosimy o przesłanie zastrzeżeń w formie pisemnej, z podaniem numeru reklamacji, na adres:

Supertape bv
t.a.v. afdeling klachtenbehandeling
Postbus 14
4870 AA Etten-Leur